Management vs leiderschap
Management vs leiderschap

Management vs leiderschap

Wat is het verschil tussen management en leiderschap?

Wat mij betreft zijn het namelijk twee verschillende dingen. Management gaat echt over het managen, regelen van de gang van zaken. Het gaat om het regelen van de dagelijkse gang van zaken oftewel de waan van de dag. Problemen oplossen, vragen beantwoorden, brandjes blussen, zorgen dat er genoeg medewerkers zijn, dat iedereen zijn ding kan doen en dat het allemaal reilt en zeilt. Je bent vaak ad hoc bezig in het hier en nu en hebt geen tijd voor de niet urgente, belangrijke zaken die zowel op de korte als lange termijn veel op gaan leveren.

Leiderschap gaat wat mij betreft over de weg wijzen, richting geven en inspireren. Je laat het werk aan andere over, maar zorgt dat je medewerkers precies weten wat de bedoeling is. Wat belangrijk is in jullie bedrijf, waar jullie voor staan en waar jullie naartoe willen. Je geeft ze een speelveld mee, weet dat zij het moeten doen en daarom het aller belangrijkste zijn en regelt dat zij steeds beter worden individueel en als team. Je inspireert en faciliteert. Maar de dagelijkse problemen of vraagstukken dat lost je team zelf op. je begeleidt en leidt het, zodat zij het kunnen invullen.