Holacratie

Holacratie

Holacratie is een besturingsmodel voor organisaties. In plaats van de traditionele top-downmanagementstructuur, is bij het model van Holacratie de autoriteit over alle medewerkers verdeelt in de organisatie. Buiten dat je zelfsturend werkt, bestuur je dus ook nog met z'n allen de organisatie. Uitgangspunt is dat een organisatie op deze manier, door de dynamische en transparante structuur, in staat is voortdurend bij te sturen. Deze organisatiestructuur is plat en bestaat uit cirkels. In plaats dat medewerkers een functie vervullen, vervullen ze verschillende rollen binnen verschillende cirkels. Zo kunnen medewerkers meerdere talenten inzetten voor een organisatie. Iedereen heeft dus zijn eigen rollen en is hier verantwoordelijk voor. De rollen kennen duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden. Bij Holacratie staan de missie (‘purpose’) van de gehele organisatie en de doelstellingen van alle activiteiten centraal. Spanningen en problemen worden niet onder het tapijt geveegd, maar dienen juist als brandstof voor de ontwikkeling van de organisatie. Dat gebeurt onder andere in effectieve overleggen, met veel ruimte voor initiatief en invloed van alle medewerkers.   purple. leiderschapsontwikkeling-holacratie
Reactie plaatsen