Coachen | Definitie en uitleg

Coachen

Wat is coachen?

Coachen is het begeleiden en stimuleren van anderen met als doel hen inzicht te verschaffen en beter te laten presteren. Het gebeurt meestal onder leiding van een coach. De coach ondersteunt het leerproces van de coachee (de gecoachte). De coach helpt met het stellen van doelen en het behalen ervan.

Reactie plaatsen