Waarden | Definitie en uitleg
Waarden

Waarden

Wat zijn waarden?

Waarden zijn idealen of motieven waarvan men als mens of groep vindt dat die nagestreefd moeten worden omdat dat volgens die persoon of groep belangrijk is om te doen. Een waarde is dus een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden (bijvoorbeeld om een bepaald beroep goed uit te oefenen zoals advocaat of arts of meer in het algemeen wat een leven tot een goed leven maakt). Dit klinkt lastig maar waarden moet je zien als iets (abstracts) dat we belangrijk vinden. Een waarde wordt vaak omschreven in één woord. Bekende waarden zijn: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, respect en tolerantie.

[caption id="attachment_201277" align="alignleft" width="200"]Waarden -ijsbergtheorieBron: Wikipedia

Als je kijkt naar de ijsberg-theorie dan bevinden Waarden zich onder het wateroppervlak. In de diepte heb je je drijfveren (wat wil ik?), iets meer richting de oppervlakte maar nog onder water heb je je overtuigingen en waarden (wat vind ik?) en boven het wateroppervlak heb je je vaardigheden en gedrag (wat doe ik?).
Voorbeelden van waarden?

Zie deze Waarden-lijst.