Teamontwikkeling|Definitie en uitleg

Teamontwikkeling

Wat is Teamontwikkeling?

Teamontwikkeling is de ontwikkeling die een team doormaakt om als team steeds beter te functioneren en presteren. Er moet trouwens wel sprake zijn van een team en niet alleen van een groep mensen die naast en soms met elkaar werkt. Je hebt het pas over een team als je een gezamenlijk doel nastreeft. Dan moet de teamvorming en verdere ontwikkeling nog beginnen.

Ontwikkelingsfasen van Tuckman

Bruce Tuckman heeft onderzoek gedaan naar teamontwikkeling. Hij kwam eerst met het vierfasen model wat hij later nog heeft uitgebreid naar het vijffasen model.

Volgens Tuckman doorloopt elk team verschillende ontwikkelingsfasen. Binnen een team is er sprake van een groeiproces en een volwassenheidsniveau waarin het team verkeert.

  1. Forming (Oriëntatiefase) - Er is nog geen groepsgevoel. Individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen. Groepsleden nemen een afwachtende houding aan en hebben behoefte aan sturing.
  2. Storming (Machtsfase) - In deze fase proberen de groepsleden hun positie in de groep in te nemen. Dit proces leidt vaak tot strijd als de ideeën van de groepsleden op gespannen voet met elkaar staan.
  3. Norming (Affectie/normering fase) - Groepsleden komen dichter tot elkaar. Regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen worden gedeeld en vastgelegd. Het ontstaan van een meer taakvolwassen wijze van samenwerken.
  4. Performing (Prestatiefase) - Er is nu sprake van een team. Teamleden vullen elkaar aan en er wordt harmonieus samengewerkt aan het gemeenschappelijke teamdoel. Het team is in staat zelfstandig te werken.
  5. Adjourning (Afscheidsfase) - Het team wordt opgeheven.
[caption id="attachment_201412" align="alignnone" width="300"]Teamvorming fasen- Tuckman Teamontwikkelingsfasen Tuckman[/caption]
Reactie plaatsen